Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Đánh giá: 7 /10  từ  55 lượt

  • Hoàn thành
  • 40
  • 5.62K
  • 55
Thể loại: Kinh dị, cận đại, nhẹ nhàng, đam mỹ, nguyên sang, HE, linh dị thần quái
Số chương: 40c + Pn
Edit: Genus
Beta: Genus (c1->c14) Pink (c15 ->c40)

Cuộc sống hằng ngày của một tiểu thiếu gia vào thời dân quốc

(Khụ, khụ, văn án chính là chỉ có một câu duy nhất.)