Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Đánh giá: 4 /10  từ  36 lượt

  • Đang ra
  • 241
  • 5.14K
  • 36
Ellen và Harris có một cơ hội hiếm có: được học tại một trường mạnh nhất, có danh vọng nhất trong thế giói phù thuỷ. Còn Harry? Dường như cậu đang gặp một chút xui xẻo