Thay Thế Phẩm

Thay Thế Phẩm

Đánh giá: 8.9 /10  từ  71 lượt

  • Hoàn thành
  • 31
  • 8.51K
  • 71

Trang Khải cho rằng, cho dù Ngôn Thư Vũ có cùng với người yêu hắn một khuôn mặt, bất quá cũng chỉ là một thế thân.

Ngôn Thư Vũ lại cho rằng, dù Trang Khải đối với cậu không yêu, nhưng ít ra cậu vẫn là người thay thế duy nhất.

Nhưng là, rốt cuộc ai mới là thay thế của ai?