Yêu Anh Dại Khờ

Yêu Anh Dại Khờ

Đánh giá: 6 /10  từ  91 lượt

  • Hoàn thành
  • 37
  • 10.67K
  • 91
Cô gái anh yêu đã quay về, có lẽ là lúc nhân duyên của chúng ta kết thúc.
...

Năm năm sau...

...điều em nghĩ hoá ra lại sai

Lại một lần nữa, chúng ta đến bên nhau.

Nhưng lần này, liệu duyên phận sẽ lâu bền, chúng ta sẽ nên duyên nên nợ?!!